Watersnoodramp, tijdelijke tentoonstelling             

Op 1 februari wordt op Texel de watersnoodramp van 1953 herdacht. Ook op het eiland kwamen 6 mensen om door het wassende water.

In 1953 brak in de polder Eendracht de dijk. De opgetrommelde dijkwachters moesten rennen voor hun leven. Van de zes mannen die hierbij verdronken kwamen er vijf uit het kleine dorp De Waal.

In de kerk van het dorp De Waal is een herdenkingsbijeenkomst. Na de herdenkingsbijeenkomst is een kleine expositie over de watersnoodramp op Texel die VIND maakte. 

LOCATIE DE WAAL TEXEL
OPDRACHTGEVER EIGEN PROJECT ISM COR DE WOLF
JAAR 2017
TAAK CONCEPT, SAMENSTELLING, PRODUCTIE

afbeeldingen: LOMT