Orgelrestauratie Maartenskerk            

 In 1906 is in de Maartenskerk in Oosterend door orgelbouwer Mart Vermeulen uit Woerden een bijzonder orgel geplaatst. De bouwer van het orgel gebruikte voornamelijk materiaal van oudere instrumenten, uit de eerste helft van de achttiende eeuw, waardoor het orgel een specifiek en eigen geluid kreeg. In 1973 zijn de kerk en het orgel als rijksmonument aangemerkt.

De huidige staat van het orgel vraagt om een grondige restauratie. Een aantal onderdelen zijn versleten en er bestaat de wens om het orgel een grotere klankkleur te geven en het balkon te vergroten. VIND helpt de orgelcommissie van de kerk met het rondkrijgen van de financiering voor de restauratie en uitbreiding door middel van fondsenwerving.

LOCATIE OOSTEREND TEXEL
OPDRACHTGEVER PROTESTANTSE WADDENGEMEENTE TEXEL
JAAR 2018 – 2021
TAAK FONDSENWERVING