Kwartiermaker voor het Kazemattenmuseum

Het Kazemattenmuseum is gevestigd op de Afsluitdijk in het dorp Kornwerderzand. Op die plek werd de Duitse bezetter enkele dagen tegengehouden in de opmars naar verovering van Nederland. Het verhaal over wat er zich die dagen in de kazematten afspeelde, in de brede context van WO II, is het thema van het museum. Bezoekers van het museum kunnen de verschillende kazematten bewonderen. In tentoonstellingen en rondleidingen wordt stilgestaan bij de strijd die is geleverd.

Met de opening van het Waddencentrum en de komst van de vismigratierivier op Kornwerderzand is het voor het museum van belang haar plek opnieuw te definiëren. VIND onderzoekt de interne en externe veranderingen en formuleert een visie hoe het museum zich daarbinnen kan profileren en of daar een wijziging voor nodig is binnen de organisatie van het museum.

De uitkomst is vastgelegd in het document Verkenning van de Stelling.

LOCATIE AFSLUITDIJK/KORNWERDERZAND
OPDRACHTGEVER STICHTING KORNWERDERZAND
JAAR 2019
TAAK ONDERZOEK EN FORMULEREN VISIE

afbeeldingen: Kazemattenmuseum