Door en door de Zijpe

In 2016 is het Zijper Museum verhuisd naar een nieuwe locatie aan de rand van het dorp Schagerbrug. In het gebouw komen zowel de depotruimtes als tentoonstellingsruimtes. Voor de herinrichting van het museum is een conceptontwerp gemaakt door het ontwerpburo Tekst & Uitleg uit Haarlem. VIND is gevraagd om de fondsenwerving voor de herinrichting ter hand te nemen en het museum daarin te begeleiden.

Met de nieuwe inrichtingsplannen wil het museum met kleine verhalen, persoonlijke verhalen het grote verhaal van polder de Zijpe vertellen. Een tentoonstelling waarin de bezoekers ontdekken dat het rechte en weidse landschap van de polder mensenwerk is waar vele generaties, tot vandaag de dag, hun steentje aan hebben bijgedragen.

LOCATIE SCHAGERBRUG
OPDRACHTGEVER STICHTING ZIJPERMUSEUM
JAAR 2019
TAAK FONDSENWERVING

afbeeldingen: Tekst en Uitleg, Marc Moussault