Collectieplan/ meerjarenbeleid/museumregistratie voor het Kazemattenmuseum

Het Kazemattenmuseum op de Afsluitdijk wordt sinds jaar en dag bestiert door vrijwilligers. Met succes, want heel veel mensen weten het museum te vinden.

De keerzijde van het succes is dat de aandacht voornamelijk uitgaat naar de begeleiding van bezoekers en andere, belangrijke museale, taken wat op de achtergrond raakten.

VIND is gevraagd een vorm te zoeken waarin het museum in de toekomst met de vrijwilligers en één of twee professionals vooruit kan en om tegelijkertijd te helpen de achterstanden in te lopen. Zowel op beleidsniveau als praktische uitvoering zet VIND de lijnen uit naar een stabiele toekomst.

LOCATIE KORNWERDERZAND
OPDRACHTGEVER STICHTING KORNWERDERZAND
JAAR 2020 – 2021
TAAK SCHRIJVEN COLLECTIEPLAN/ MEERJARENPLAN/ MUSEUMREGISTRATIE/ INFORMATIEPLAN

afbeeldingen: Kazemattenmuseum, Frans Veldhuizen