Alles in het werk voor behoud van de kerk

De kerken in Nederland hebben te maken met leegloop. Veel kerkgebouwen worden daarom verkocht of herbestemd. Ook op Texel speelt dit probleem. De Protestantse Gemeente Den Burg bezit twee kerkgebouwen die ze in gebruik willen delen met anderen. Om tot een uiteindelijke doorbestemming te komen is door VIND onderzocht hoe de kerk zich naar buiten toe wil manifesteren en met welke partners ze in zee wil. Dit onderzoek leidt naar een visieplan voor korte en lange termijn. Uit de daaruit geformuleerde aanbevelingen kan door VIND gericht met de fondsenwerving worden gestart.

De Burght is het kerkgebouw dat prominent in het centrum van het dorp Den Burg ligt. Het kerkgebouw De Poort van de voormalige gereformeerde gemeente ligt op nog geen honderd meter van De Burght. De grote kerk is een rijksmonument. De Poort heeft geen monumentale status, maar kent wel een bijzondere lokale historie.

LOCATIE DEN BURG
OPDRACHTGEVER PROTESTANTSE GEMEENTE DEN BURG
JAAR 2017 – 2018
TAAK ONDERZOEK NAAR PROFILERING, MAKEN VAN EEN VISIEPLAN, FONDSENWERVING

afbeelding interieur Burght: Pieter de Vries