Gerard Velu

Opdracht: Boek
Fondsenwerving en PR

Onder de titel “Team Vélu heeft gewonnen” verschijnt op 10 maart 2018 het tweede boek van Gerard Vélu. Op ironische wijze vertelt de schrijver en columnist hoe hij van het ene op het andere moment op de IC belandt, twee jaar gevangen zit in het ziekenhuissysteem, en verlangt naar het gewone leven op Texel. VIND heeft voor de realisatie van het boek bijdragen gevraagd bij enkele fondsen en verzorgt de promotie in aanloop naar de presentatie van het boek.
De verkoopopbrengsten van het boek zijn bestemd voor stichting Ambulance Wens Nederland.

fondsenwerving
projectbegeleiding
projectuitvoering
onderzoek en advies
lopende projecten
alle projecten

voor
interessante
nieuwe
dingen

VIND / DORPSSTRAAT 225 / 1796 CD DE KOOG / WWW.VINDPROJECTEN.NL / INFO@VINDPROJECTEN.NL
NINA SCHILLING – 06 24 2522 24
MAARTEN ROEPER – 06 13 1766 91

foeter

VIND / DORPSSTRAAT 225 / 1796 CD DE KOOG / WWW.VINDPROJECTEN.NL / INFO@VINDPROJECTEN.NL
NINA SCHILLING – 06 24 2522 24
MAARTEN ROEPER – 06 13 1766 91