Kazemattenmuseum

Kazemattenmuseum Onderschrift

Opdracht: Professionalisering
Visie formuleren op toekomstige in- en externe veranderingen

Het Kazemattenmuseum is gevestigd op de Afsluitdijk in het dorp Kornwerderzand. Op die plek werd de Duitse bezetter enkele dagen tegengehouden in de opmars naar verovering van Nederland. Het verhaal over wat er zich die dagen in de kazematten afspeelde in de brede context van WO II is de leidraad van het museum. Bezoekers aan het museum kunnen de verschillende kazematten bewonderen. In tentoonstellingen en rondleidingen wordt uitgebreid stilgestaan bij de strijd die is geleverd.
Met de opening van het Waddencentrum en de komst van het vismigratierivier op Kornwerderzand is het voor het museum van belang haar plek opnieuw te definiëren. VIND onderzoekt de interne en externe veranderingen en formuleert een visie hoe het museum zich daarbinnen kan profileren en of daar een wijziging voor nodig is binnen de organisatie van het museum.

fondsenwerving
projectbegeleiding
projectuitvoering
onderzoek en advies
lopende projecten
alle projecten

voor
interessante
nieuwe
dingen

VIND / DORPSSTRAAT 225 / 1796 CD DE KOOG / WWW.VINDPROJECTEN.NL / INFO@VINDPROJECTEN.NL
NINA SCHILLING – 06 24 2522 24
MAARTEN ROEPER – 06 13 1766 91

foeter

VIND / DORPSSTRAAT 225 / 1796 CD DE KOOG / WWW.VINDPROJECTEN.NL / INFO@VINDPROJECTEN.NL
NINA SCHILLING – 06 24 2522 24
MAARTEN ROEPER – 06 13 1766 91